צימרים לזוגות בשנים האחרונות נבנו מספר רב של צימרים באזורים שונים בארץ. הצורך בהקמת צימרים נבע מהעובדה שחקלאים רבים החלו לחסל את משקיהם בגלל שלא יכלו להתפרנס מהחקלאות והיה עליהם למצוא ענף חדש כדי להמשיך ולהחזיק במשק וגם להתפרנס. נבנו בחצרות המשקים, צימרים חדשים או שופצו מבני

חדר בודד או מספר חדרים בדר"כ בבית מגורים, צימר מושכר לנופשים, מטיילים, הצימר לרוב הינו חדר או מערכת חדרים מפנקים עם ספא, בריכה וכו'

צימרים לזוגות

בשנים האחרונות נבנו מספר רב של צימרים באזורים שונים בארץ. הצורך בהקמת צימרים נבע מהעובדה שחקלאים רבים החלו לחסל את משקיהם בגלל שלא יכלו להתפרנס מהחקלאות והיה עליהם למצוא ענף חדש כדי להמשיך ולהחזיק במשק וגם להתפרנס. נבנו בחצרות המשקים, צימרים חדשים או שופצו מבני

שינוי גודל פונט
פרסום מיקום אירוח